Legenda

Starý Mudrc a civilizace Gormitů

Gormiti byli velmi mírumilovný národ, který žil na ostrově Gorm již od pradávna. Lovili zvěř, obdělávali pole a žili ve vzájemné harmonii pod vládou Starého Mudrce, velmi starého muže střežícího kulturu a tajemství magie Gormitů. Jejich osada se nacházela na úpatí Hory ohně, sopky, které se všichni právem obávali, i když ještě nikdy nezasáhla do jejich životů. Starý Mudrc naopak pobýval sám na jednom z vrcholků protějšího ostrova, kde pečlivě střežil své bylinky a všechno co potřeboval k vymýšlení nových čar a kouzel. Bylo to ráno jako každé jiné, když náhle silný výbuch otřásl celým ostrovem. Hora ohně předvedla všem svým obyvatelům veškerou svou dosud dřímající sílu. Za několik málo chvil už nebylo po osadě ani památky a tvar ostrova se skoro úplně změnil. Po zpustošené, sežehlé a černé pláni se všude kolem potloukala podivná stvoření a tvorové z rozžhavené lávy. Tyto prazvláštní bytosti pojaly ostrov za svůj nový domov. Byly zrozeny z útrob země z vůle Mugora, Pána Zla, a na počátku jejich stvoření stálo nevídané množství energie jejich planety. Ale Starému Mudrci se podařilo přežít. Mugor ve svém krutém srdci cítil, jak magická aura Starého Mudrce stále září. Ve svém vyhnanství se Starý Mudrc připravoval na dlouhý a namáhavý úkol: navrátit na ostrov Gorm civilizaci Gormitů a jednou provždy skoncovat s Mugorem.

Jak Starý Mudrc navrátil život na ostrov Gorm

Znovu probuzená Hora ohně vychrlila na ostrov hordy Zla, které doprovázel strašlivý Mugor. Rozsévaly hrůzu a zkázu mezi mírumilovnými obyvateli ostrova. Tato ničemná stvoření pustošila a ničila vše, až na ostrově nezůstal žádný život a oni se tak museli vrátit zpět, odkud přišli. Nemohli se už totiž živit dušemi Lidí Dobra. Ale Starý Mudrc, ochránce dobrotivých Gormitů, přinesl Oko života: magické světlo, které stvoří nový život. Vzniknou čtyři národy: od Přírody pro Přírodu!

Každý národ bude samostatný, ale v těžkých časech se Gormiti stanou spojenci. Odlišnosti, které je rozdělují, budou jejich skrytou zbraní, jež je bude moci zachránit… Avšak období štěstí, dlouhá léta, kdy vládne mír a harmonie, nebudou na Gormu trvat věčně. Starý Mudrc dobře ví, co Vulkán skrývá ve svém nitru… A ví, že jeho ničící síla znovu vybuchne. Ve Valladoinovu noc se na velké oslavě mezi ohňostroji objeví krutí Gormiti z národa Lávy...

Mugorova kletba, Gormiti proti Gormitům

Život na ostrově Gorm byl velmi pokojný. Díky magii Starého Mudrce žili Gormiti v dokonalé harmonii a míru a všude vládl klid. V nitru Země se ale skrývalo Zlo. Hora ohně, která se tyčila nad osadou Gormitů, vybuchla v celé své síle. Ostrov byl touto katastrofou zničen a stal se novým domovem pro Lidi Lávy, které vytvořil Mugor, Pán Zla. Jeho nenasytnost ale zničila všechen život, a Lidé Lávy se proto museli vrátit zpět do Hory ohně.

Starý Mudrc na Gorm znovu vrátil život díky magickému světlu Oka života. Na ostrově vznikly 4 národy Gormitů, které si navzájem pomáhaly: Lidé Lesa, moudří a statní, Lidé Vzduchu, hbití a bezstarostní, Lidé Moře, rychlí a prohnaní a konečně Lidé Země, mocní a štědří. Ale Zlo nebylo poraženo. Starý Mudrc věděl, že se vrátí. Ve Valladoinův den přišly silné útoky. Bojovníci Vulkánu se vrátili ukrytí v ohňostrojích a Mugor vyslovil nad Gormity svou strašnou kletbu: „Budete bojovat mezi sebou a už nebudete vědět, co je dobré a co je špatné.“

Během Velkého Zatmění spolu budou hrdinové čtyř národů bojovat, aby se rozhodlo, kdo zvítězí. Tak, jak předpovědělo dávné proroctví.

Budou stát proti sobě na Astregově planině, tam, kde spočinuli velcí bojovníci minulosti. Kolos, hrdina Lidí Země, bude bojovat s Carrapaxem, kterého si zvolily bytosti Moře. Barbataus, Pán Lesa, bude stát proti zběsilému Héliosovi, bojovníkovi Lidí Vzduchu, který se nechal zlákat silami Zla.

Velká bitva za mír rozhodne o osudu Gormu

V dávných dobách panoval na ostrově Gorm mír. I poté, co na ostrov vtrhli Lidé Vulkánu, doprovázení strašlivým Mugorem, se podařilo Starému Mudrci vrátit na ostrov život. Díky svým magickým dovednostem vytvořil ze živlů Přírody Gormity, kteří jsou rozděleni do čtyř národů Dobra: Lidé Lesa, Lidé Vzduchu, Lidé Moře a Lidé Země. Ti žili na ostrově v klidu a harmonii, ale jednoho dne se Mugor vrátil a Gormitům se krutě pomstil. Aby Pán Vulkánu mohl ovládnout ostrov, poštval všechny čtyři národy Dobra proti sobě. V průběhu Valladoinových oslav vyřknul Mugor nad Gormity ukrutnou kletbu: „Bojujte všichni proti všem. Nebudete vědět, co je dobré a co je špatné.“ Gormiti bojují bez oddychu.  Jediná naděje pro ně je ale ukrytá ve starém proroctví. Podle něj spolu budou bojovat během Velkého Zatmění hrdinové čtyř národů v souboji, který určí, kdo zvítězí a stane se vládcem ostrova Gorm. Zatímco se slunce a měsíc spojí v jedno neobyčejné objetí, rozhodne se na planině Astregů o osudu ostrova. Boje zuří a Carrapax, Pán Moře, porazí Kolose, který bojuje za Lidi Země. Pak se utká Barbataus, hrdina Lidí Lesa, s Héliosem, Pánem Vzduchu… Moudrost Tichého Lesa má navrch před nadutostí Lidí Vzduchu, ale nedokáže vzdorovat čistému srdci Carrapaxe. Zdá se, že bitva skončí vítězstvím Pána Moře, ale je tu další bojovník, který chce soupeřit… Lávomor, jehož si zvolil národ Vulkánu…  Zlo nikdy nespí. Jedinou nadějí Gormitů je porazit ho. Znovu se sjednotit a spojit své síly…

Od Héliosovy zrady ke Gormitům Atomic

Kdysi vládl na Gormu mír.  Pak se jednoho dne objevil strašlivý Mugor s  Lidmi Vulkánu a zničil na ostrově všechen život. Ale Starému Mudrci se díky jeho silné magii podařilo vytvořit ze živlů Přírody Gormity, kteří byli rozděleni do čtyř národů Dobra. Lidé Lesa, Lidé Vzduchu, Lidé Moře a Lidé Země žili ve vzájemné harmonii až do té doby, dokud se opět nevrátil Mugor se svou hrozivou kletbou: „Bojujte všichni proti všem. Už nebude vědět, co je dobré a co je špatné.“ Nyní spolu Gormiti během Velkého Zatmění bojují bez oddychu, ale podle starého proroctví jsou hrdinové čtyř národů předurčeni k tomu, aby se jeden z nich stal Vládcem Gormu. Na Astregově planině to souboji jen vře. Carrapax, Pán Moře, porazil Kolosa, kterého si zvolili Lidé Země. Pak se utkal Barbataus, hrdina Lidí Lesa, s Héliosem, Pánem Vzduchu… Zdálo se, že bitva skončí vítězstvím Pána Moře, ale k boji se přidal další protivník … Byl to Lávomor, šampion Lidí Vuklánu… Gormitům se ho podařilo porazit jen díky tomu, že se pro tuto příležitost opět sjednotili. Ale zlo se vrátilo mnohem dřív, než to kdokoli očekával… Mugor přiláká Héliose k Hoře ohně a přesvědčí ho, aby zradil své spoluválečníky a bojoval po boku ničemné síly Vulkánu. Aby Hélios, odteď zkažený silami Zla, dokázal Pánovi Zla svou oddanost, vyzývá k souboji Carrapaxe a porazí ho. Za odměnu dostane Mugorův nový válečník a jeho Lidé Vzduchu moc magické lehkosti. Mugor také posílí vlastnosti Lidí Vulkánu. V tu chvíli vzniká neobyčejná energie nové generace Gormitů… Atomici!

Jak to bylo s Gormity Atomic?

Kdysi dávno vládnul na ostrově Gorm mír. Jednoho dne se ale objevil hrozivý Mugor s hordou Lidí Vulkánu a zničil na ostrově všechny formy života. Avšak Starý Mudrc se svou silnou magií dokázal z přírodních živlů vytvořit Gormity rozdělené do čtyř národů Dobra: Lidé Lesa, Lidé Vzduchu, Lidé Moře a Lidé Země. Ti žili ve vzájemné harmonii, dokud se nevrátil Mugor se svou strašlivou kletbou: „Budete bojovat všichni proti všem a už nebudete vědět, co je dobré a co je zlé.“ Boj mezi Gormity nebral konce a v průběhu velkého zatmění byli čtyři hrdinové čtyř národů vybráni k boji, jehož vítěz by se stal vládcem Gormu. Na pláni Astregů se tedy utkal Carrapax, Kolos, Barbataus a Hélios. Když už se zdálo, že bitva skončí vítězstvím Pána Moře, Gormiti se znovu sjednotili, aby porazili Lávomora, Pána Vulkánu. I ten byl poražen. Ale Zlo okamžitě přišlo s novou hrozbou... Mugor přesvědčil Héliose, Pána Vzduchu, aby zradil své spolubojovníky Dobra a válčil po boku sil Vulkánu. Hélios chtěl dokázat pánu ničemnosti svou oddanost, proto vyzval Carrapaxe k boji a nakonec ho i porazil. Za odměnu dostal Mugorův nový válečník a jeho národ vzdušných Gormitů schopnost magické lehkosti. Poté Mugor zesílil schopnosti i národu Vulkánu za pomoci vulkanické síly atomového hoření. Tak vznikla generace Gormitů Atomic! Díky své nové schopnosti a nestoudné drzosti chce Hélios porazit i Kolose. Ale Starý Mudrc přispěchá Pánovi Země na pomoc a odhalí mu drahokamy Muscorian ukryté v jeskyni Roscamaru. Odtud budou moci Lidé Země čerpat muscorianovu sílu. Ale aby ji mohl Kolos získat, bude muset čelit hroznému Roscalionovi, strašlivému strážci podzemní hlubiny...